راهنمای خرید کفش ورزشی مخصوص دویدن و معرفی مدلهای برتر – چطور

این کفش بیشترین لایهگذاری را دارد و کاملا برای تریل رانینگ مناسب است. بااینحال، کفش ضدآب کاملا هم بیفایده نیست و میتواند برای قلههای صخرهای یا عبور از آبهای کمعمق مناسب باشد. این کفش بهخصوص برای افرادی که پاهای آنها به سمت داخل تمایل داشته باشد، خیلی مناسب است. لباس مناسب بپوشید و به قدم زدن مشغول شوید. قبل از خرید هر کفشی باید با اندام خود و نوع پاها در هنگام راه رفتن و دویدن آشنا شوید. در نظر داشته باشید که سلامت پای شما مانند سایر قسمتهای بدن حائز اهمیت است، بنابراین باید در هنگام خرید محصولاتی مانند کفش دقت و زمان زیادی را صرف کرده و بابت کیفیت و اصالت آنها مطمئن شوید. اما اگر سرعت دویدن برایتان در اولویت است، باید کفش با ویژگی فنری را انتخاب کنید که کمی نرمتر است و باعث میشود سریعتر بدوید. اگر برای بهبود عملکردتان در مسابقات تمرین میکنید، یعنی بهشکل منظم میدوید، سرعت بالایی دارید و مسافت دویدنتان اغلب کوتاه است، این کفشها برایتان مناسب خواهد بود.

اگر شما هم جزو آن دسته از اشخاصی هستید که می خواهید این ورزش را شروع کنید نیاز به یک جفت کفش مخصوص دویدن مردانه دارید. با این کفشها حس میکنید دارید پابرهنه راه میروید. اگر قرار باشد کفشی این وظایف را انجام دهد، این کفش نقش عصا را برای پای شما دارد. برای نوشتن مقاله « بهترین کفش پیاده روی (رانینگ) » این کارها انجام شده است. این کفش در قسمت زبانه و همین طور دهانه دارای لایه پوششی بسیار خوب است. برخی از مدلهای آن اصلا لایه میانی را ندارند و فقط کفی و زیره کفش دارند. کفی کفشهای پیادهروی معمولاً محکمترین و انعطافناپذیرترین کفش در بین کفشهای ورزشی میباشند، اما بیشترین جذب ضربهگیری (خاصیت ضربهگیری) را دارند.

کفی کفشهای پیادهروی یا کوهپیمایی برای گذشتن از نواحی صخرهای ساخته شدهاند و سطوح سخت مختلفی دارند. تعدادی از کفشهای موجود در فروشگاهها ممکن است برای هر دو منظور پیادهروی و دویدن طراحی شده باشند ولی به صورت کلی کفش پیادهروی با کفش رانینگ (کتانی مخصوص دویدن) متفاوت است. این کفش ها برای سرعت بالا بسیار مناسب می باشند اما ممکن است هنگام پیاده روی به پای شما آسیب بزند. رویه کفش باید در قسمت پنجه به راحتی خم شده و همچنین بسیار نرم باشد. قسمت جعبه پنجه به قدر کافی دارای فضای مناسب برای نگهداری انگشتان بوده و همینطور کانتر پاشنه آنرا کاملاً در جای خود محکم نگه میدارد.

و علاوه بر اینها می توانند مورد استفاده مداوم باشند بدون اینکه آسیب جدی به آنها وارد شود. هرچه کفش لایه بیشتری داشته باشد، راحتتر است و فشار کمتری روی بدن شما وارد خواهد شد. اگر قرار باشد آب وارد کفش شود، خیلی راحت از دهانه کفش وارد خواهد شد. همهی این موارد باعث افزایش قیمت کفش خواهد شد. افرادی که از قبل مشکلات یا آسیبهایی در آشیل یا پاشنه پا (ازجمله خارپاشنه) دارند بهتر است از این کفشها استفاده کنند. بههمیندلیل بیشتر افراد روزانه از همین کفشها استفاده میکنند. همچنین میزان ذخیرهی انرژی در آنها نسبت به سایر کفشهای نایک ۱۳ درصد بیشتر است و فوم بهکاررفته در آن نیز ۳۰ درصد سبکتر است. در تریل رانینگ، لایهگذاری کفش برای حفاظت بیشتر از پای شما که مدام در معرض ضربههای سخت قرار دارد بسیار مهم است. بهتر است قبل از شروع تریل رانینگ برای گرمکردن یا بعد از آن برای سردکردن بدن این کفشها را بپوشید.